Har du frågor gällande annonser, mediematerial, etc? Vänligen kontakta Johanna  på 040-5220190 eller tojbyuf@gmail.com

Töjby UF

large_org_104

Föreningsinfo
Töjby skolväg, 66295 Töjby
E-post: tojbyuf( at )gmail.com
tojbyuf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 7:e ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Byaverksamhet, Dansverksamhet, Ungdomsverksamhet, Marknader & loppis
Inventarier: Dansgolv, Scen, Grill, Servis

Kontaktperson
Stig Asplund
Telefon: 0400-265329
E-post: tojbyuf( at )gmail.com